CJENIK:

 

SKI-ŠKOLA:

Jednodnevni tečaj 40 KM    (160 kn)
Dvodnevni tečaj 70 KM    (280 kn)
Trodnevni tečaj 95 KM    (380 kn)
Četverodnevni tečaj 120 KM  (480 kn)
Tjedni tečaj 135 KM  (540 kn)
Individualni sat(45 min) 40 KM    (160 kn)

 

SKI-LIFT:

  Dnevna Poludnevna Noćna
ODRASLI 15 KM  (60 kn) 13 KM  (52 kn) 12 KM (48 kn)
DJECA 12 KM    (48 kn) 10 KM  (40 kn) 10 KM  (40 kn)
 
U cijenu ski karte uračunato je i osiguranje skijaša!

SEZONSKA KARTA:

  Dnevna Dnevna + Noćna
ODRASLI 150 KM  (600 kn) 195 KM  (780 kn)
DJECA 110 KM    (440 kn) 135 KM  (540 kn)


SKI-OPREMA:

  odrasli djeca do 12god.
1 dan (9-16 sati) 20 KM  (80 kn) 15 KM  (60 kn)
2 dana 36 KM  (144 kn) 25 KM  (100 kn)
3 dana 50 KM  (200 kn) 35 KM  (140 kn)
4 dana 60 KM  (240 kn) 45 KM  (180 kn)
5 dana 70 KM  (280 kn) 55 KM  (220 kn)
6 dana 80 KM  (320 kn) 60 KM  (240 kn)